# مذهبی

امام شناسی !!!

آری ... اولین دردیکه موجب نشناختن امام برحق میشود را امام حسین در میدان عاشورا به ایشان می فرماید : «شکمهایتان از ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 45 بازدید

أین الطالب بدم المقتول بکربلا ... ؟

ابتدا باید بدانیم که این حرکت امام حسین دو بعد اساسی دارد : 1 - بعد حرکت در زمان امام حسین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 47 بازدید