# مذهبی

امام شناسی !!!

آری ... اولین دردیکه موجب نشناختن امام برحق میشود را امام حسین در میدان عاشورا به ایشان می فرماید : «شکمهایتان از ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید

أین الطالب بدم المقتول بکربلا ... ؟

ابتدا باید بدانیم که این حرکت امام حسین دو بعد اساسی دارد : 1 - بعد حرکت در زمان امام حسین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

آذربایجان

  سالها قبل، زمانی که آریایی ها به ایران آمدند(اگر هنوز خوب یادم مانده باشد باید سال قحطی ایرانویج بوده باشد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید