ما مرغ سحر خیز شگفت آواییم - خونین پروبالیم و شفق سیماییم - در معبر تاریخ چو کوهی بشکوه - صدبار شکسته‌ایم و پا برجاییم

وبلاگ فرهنگی . سیاسی . دینی و تاریخی

» Who is Mohamad the holy prophet :: شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
» أین الطالب بدم المقتول بکربلا ... ؟ :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳
» واکاوی فرهنگی شعرهای ایرانی - شعر عقاب استاد پرویز ناتل خانلری :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» آذربایجان :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» شب قدر :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» خدا کنه به این روز دچار نشید (ما که نشدیم) :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» برای تو می‌نویسم :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» دریای شور انگیز چشمانت :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» پنجه ونتره :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
» سال نو, روزگار نو ... :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
» غدیر و ولایت :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» قربان و قربانی :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
» باران :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» وطن ... :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» آیا داشتن یک دین لازم است ؟ !!! :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» منتظر امام زمان :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸
» درد دل یا دل درد :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
» شعر عقاب (استاد پرویز ناتل خانلری) :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
» شعر سگها و گرگها از اخوان ثالث : :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸